Blaffend Protest is een Vereniging die tot doel heeft het behartigen van de belangen van hondenbezitters en hun honden in Den Helder en wijde omgeving.

De Vereniging streeft het volgende na:

  • Het bewerkstelligen van voldoende losloopgebieden van ruime omvang en op veilige plaatsen.
  • Het bewerkstelligen van voldoende doorgaande, op elkaar aansluitende, wandelroutes voor hondenbezitters en hun honden.
  • Het streven naar een mentaliteit bij hondenbezitters die voorziet in een goede verzorging van de hond en het voorkomen van overlast.

Om haar doelen te bereiken houdt de Vereniging vergaderingen, onderhandelt met overheid en particulieren, bevordert haar bekendheid en medewerking bij de politieke partijen, neemt zoveel mogelijk deel aan de politieke besluitvorming, participeert in wettelijke procedures en organiseert diverse activiteiten voor de leden.

U kunt lid worden van de Vereniging.
Onder de rubriek Steun BP! vindt U daarover meer.