Beheerplan Duinen

Beste Leden,

Afgelopen donderdag 23 januari is het beroep tegen het Beheerplan Duinen Den Helder tot Callantsoog bij de meervoudige kamer van de Rechtbank Haarlem aan de orde geweest.
In dat Beheerplan wordt geregeld dat Landschap Noord Holland alle werkzaamheden vergunningsvrij kan uitvoeren.
Dat betreft bijvoorbeeld het verwijderen van de rozen m.b.v gif, waarover een aantal jaren geleden veel te doen is geweest.
Daarnaast wil men het gehele duingebied van alle groen ontdoen en bomen kappen.
Ook de regels t.a.v. het uitlaten van honden komen in het Beheerplan aan de orde.

Blaffend Protest heeft in de gronden aangegeven dat de Provincie, in strijd met de wet, de Vereniging niet toe wilde laten tot het overleg en dat vervolgens met de zienswijze weinig is gedaan.
Aangegeven is dat het gehele Beheerplan niet kan blijven bestaan omdat het is opgesteld m.b.v. het Plan Aanpak Stikstof dat in mei 2019 bij de Raad van State is gesneuveld.
Ook zijn de gronden aangevoerd t.a.v. het uitlaten van honden.
We lopen immers nog steeds aan tegen bekeuring door de BOA’s van de Stichting Landschap Noord Holland omdat ze eigen, niet bestaande regels hanteren.

De Rechter leek niet erg bereidwillig te zijn om Blaffend Protest ontvankelijk te beschouwen t.a.v. alle gronden.
Mogelijk wordt dat beperkt tot alleen de gronden die te maken hebben met het uitlaten van honden.

De uitspraak van de Rechter vindt plaats op 5 maart a.s.

Indien de Rechtbank ons niet wil ontvangen t.a.v. alle gronden dan biedt de rechtszaak toch mogelijkheden om de zaak verder aanhangig te maken bij de Provincie.
Dat zal dan ook gebeuren.
De rechtszaak heeft ook invloed op het plan om een aantal sportvelden aan de Hagedoornstraat “terug te geven aan de natuur”.
Men wil daar veel te veel groen weghalen.

HG

Lub Nieuwenhuis
Voorzitter