Beheerplan Natura 2000

Beste leden,

Onlangs is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland het beheerplan Natura 2000 vastgesteld voor het gebied Duinen Den Helder tot Callantsoog.
Dit beheerplan beoogt te regelen wat er mag en wat niet mag in het duingebied en wat er moet gebeuren om de natuurwaarden te beschermen. De uitvoering wordt grotendeels naar de beherende instantie, Landschap Noord Holland, geschoven. De Provincie trekt haar handen ervan af en LNH kan haar gang gaan, zonder vergunning. Daardoor kunnen burgers ook geen ongewenste activiteiten meer tegenhouden.
In het beheerplan is precies per habitattype voorgeschreven wat de knelpunten zijn en welke maatregelen genomen moeten worden. De maatregelen worden met subsidie uitgevoerd. Uiteraard zijn die maatregelen bedacht door LNH.

Directe betekenis heeft het beheerplan voor het uitlaten van honden niet, althans volgens LNH en Provincie.
Alles blijft zoals het was, wordt gezegd. Echter de huidige toestand bestaat op basis van regels die door LNH zijn gesteld. Telkens blijkt bij rechtszaken dat LNH helemaal niet bevoegd is om die regels te stellen en dat borden bijvoorbeeld onbevoegd zijn geplaatst. Daarom volgde altijd vrijspraak.
Men probeert die ongewenste situatie met het beheerplan ten onrechte vast te leggen. Daarbij wordt in het beheerplan de mogelijkheid aan de beheerder geboden om meer beperkingen t.a.v. het uitlaten van honden
te stellen als zijn dat nodig vinden. Dat betekent beperkingen, ook voor andere vormen van de recreatie.

Ook meer algemeen t.a.v. het beheer van de natuur staan er ongewenste zaken in het beheerplan.
Het verwijderen van de rozen met chemische bestrijdingsmiddelen, een zeer omstreden zaak waar Blaffend Protest met succes in 2013 bezwaar tegen maakt bij de Provincie, is in het beheerplan zonder vergunning mogelijk gemaakt. Gelukkig hebben de rozen zich na de bezwaren in 2013 prachtig hersteld. Toch zal deze ellende zich dus weer herhalen.

Het beheerplan geeft de mogelijkheden om de natuur te corrigeren op basis van de richtlijnen zoals in Brussel vastgesteld.
In Brussel is bepaald welk plantje waar mag groeien en waar niet. Uiteraard is die regelzucht door Brussel, met instemming van de Nederlandse regering, ongewenst. De natuur is op die manier per definitie geen natuur meer. In ieder geval niet onze natuur.

Omdat Blaffend Protest als belanghebbende, in strijd met de Natuurbeschermingswet, niet is betrokken bij het samenstelling van het beheerplan en de gevolgde procedure door de Provincie onjuist is, is door Blaffend Protest gisteren een visie op het beheerplan gestuurd naar de verantwoordelijke Ministers en de Provincie.
Bij de Provincie is al vanaf 2012 duidelijk gemaakt dat Blaffend Protest moet worden gehoord, maar de Provincie heeft dat steeds met allerlei uitvluchten of domweg geen antwoord geven ten onrechte vermeden.

Met hartelijke groeten,

Werkgroep Blaffend Protest
Lub Nieuwenhuis
Voorzitter