Hieronder kunt u het besluit van het College en het bezwaar van BP lezen c.q. downloaden.

Bezwaar Blaffend Protest tegen Besluit College Uitlaatbeleid Honden Den Helder april 2024

Bijlage 1 Aanwijzingsbesluit (1)