Het ontstaan van de werkgroep Blaffend Protest

Helderse hondenbezitters hebben in 2004 een werkgroep gevormd onder de naam ‘Blaffend Protest’. De directe aanleiding was het onduidelijke aanlijnbeleid in de natuurgebieden en het optreden van Landschap Noord-Holland, waardoor grote irritatie ontstond en de emoties hoog opliepen.

Maar ook het ontbreken van een acceptabel hondenbeleid bij de gemeente (die wel hondenbelasting heft) is onze groep een doorn in het oog. De ‘hondenpoepplattegrond’, die de gemeente in 1997 heeft uitgegeven, is achterhaald. Ook hier is grote onduidelijkheid over losloop- en verboden gebieden. Bovendien hebben gebieden inmiddels al een andere bestemming gekregen.

Blaffend Protest pleit voor:

Een losloopgebied in de duinen, eventueel met beperkingen (het terugplaatsen van hekken en inachtneming van het broedseizoen). De huidige twee losloopgebieden binnen het duingebied (bij Huis ter Duin en de driehoek achter de Hortensiastraat) zijn te beperkt.

Opruimplicht van hondenpoep. Om het publiek ‘op te voeden’, moet de gemeente stimulerende maatregelen nemen (bijv. speciale afvalbakken).

Activiteiten

In mei 2004 vond in het Dorpshuis in Huisduinen overleg plaats met de gemeente, Landschap Noord-Holland en politie. Daarbij kwam de gemeente, bij wijze van proef, met het voorstel om het strand tussen Huisduinen en de eerstvolgende strandopgang in de zomer op bepaalde tijden (die ook voor paarden gelden) open te stellen als losloopgebied. Onze werkgroep was blij met deze proef en we hopen dat dit een blijvende regeling zal worden, geldend voor het gehele strandgebied.

Blaffend Protest vertegenwoordigt een grote groep hondeneigenaren. Wij hebben twaalfhonderd handtekeningen verzameld van mensen, die er net als wij genoeg van hebben om als paria’s behandeld te worden.

Blaffend Protest wil zich inzetten om mee te werken aan een hondvriendelijker beleid in de gemeente Den Helder. Op 16 december 2004 werd een doggybag overhandigd aan wethouder E. Vos-Brandjes, een pakket met onder meer informatiemateriaal, poepschep en -zakjes.

Wellicht kan elke nieuwe hondeneigenaar die hondenbelasting gaat betalen, als welkom een dergelijk pakketje ontvangen. Voor wat, hoort wat!

Blaffend Protest heeft een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de losloopgebieden in de ‘hondenpoepplattegrond’ van de gemeente. Die bestaan voor het overgrote deel uit smalle stroken aan het water en bermen langs wegen, waar het autoverkeer langs raast. Veel losloopgebieden kunnen – uit een perspectief van veiligheid gezien – niet als zodanig gebruikt worden, het zijn eerder ‘uitlaatgebieden’.

Den Helder heeft echter een prachtig, uitgestrekt duingebied, waarvan met een beetje goede wil en respect voor de natuur een gedeelte zou kunnen worden vrijgemaakt voor loslopende honden, uiteraard onder begeleiding. Vooral jonge honden willen graag ravotten en spelen. Dat hebben ze nodig, dan zitten ze beter in hun vel.

In samenwerking met de gemeente en natuurorganisaties, willen wij graag zoeken naar een mogelijkheid waar dit kan. Daar hebben wij voorstellen voor ontwikkeld. Waarbij we met nadruk rekening houden met alle andere bewoners en bezoekers van de natuurgebieden.