Hondenbelasting afgeschaft

Vanavond is in de Gemeenteraad de Hondenbelasting afgeschaft. Dat gebeurde bij de behandeling van de begroting 2014.

Bij de behandeling in de commissievergadering had zich al afgetekend dat een krappe meerderheid van de Raad zich tegen het voorstel van de Wethouder zou keren om de al afgeschafte hondenbelasting toch door te laten gaan.
Tegelijkertijd tekende zich een krappe meerderheid af die de hele begroting naar de prullenbak wilde verwijzen.
Om de begroting en het College te redden heeft toen de Coalitie (VVD, CDA, D66 en Trots) een voorstel gedaan voor een gewijzigde begroting, waarbij het afschaffen van de hondenbelasting werd gerespecteerd en meegenomen. Het merkwaardige feit deed zich toen voor dat de Coalitie + de Stadspartij voor afschaffing stemde en de Oppositie tegen, terwijl de laatste toch eigenlijk de hondenbelasting wilde afschaffen en bij het vorige besluit in de Raad ook voor afschaffing had gezorgd..
De stemverhouding was 17 voor afschaffing, 13 tegen.

Trots kon niet nalaten zeer teleurgesteld te zijn vanwege het niet doorgaan van de hondenbelasting en hondenpenning. Ter geruststelling voor hen die het allemaal niet vertrouwen: er komt geen andere belasting voor in de plaats. De financiële problemen zijn gewoon naar de toekomst verschoven, dus over de verkiezingen heen getild. De hondenbelasting is in de toekomst echter geen optie meer.

Van harte gefeliciteerd! Blaffend Protest is vanaf de oprichting al bezig geweest om dit resultaat te bereiken. De Raad en Commissies zijn gedurende vele jaren bestookt met veel geschriften. Dat is bij de laatste vergaderingen nagelaten, omdat het nu puur ging om de betrouwbaarheid van de Raad voor zichzelf en voor de burgers. Blaffend Protest hoefde daarin niet te adviseren. De Raad moest daar zelf uitkomen.
Natuurlijk is dit een zware nederlaag voor Wethouder Den Dulk (Trots) die een besluit van de Raad niet wilde uitvoeren, maar nu door haar eigen politieke vrienden is gecorrigeerd. Haar terugkeer na de verkiezingen ligt niet voor de hand.

LN 6 november 2013