Uit de media

Geschil loslopende honden op tv – 10 juni 2009

Den Helder – Het geschil tussen Blaffend Protest en Landschap Noord-Holland, over het al dan niet mogen loslopen van honden in het duingebied, is ondanks een duidelijke uitspraak van de rechter nog altijd niet uit de wereld. Donderdag stonden partijen opnieuw tegenover elkaar, maar dit keer voor de televisiecamera’s van omroep LLink.

De omroep was naar Den Helder gekomen om opnames te maken bij het Hengstepad en de duinen bij Huisduinen. Het conflict tussen LNH en Blaffend Protest concentreert zich op deze gebieden en gaat vooral over de vraag of honden hier wel of niet mogen loslopen. Meerdere hondenbezitters zijn al bekeurd door medewerkers van LNH, maar de rechter besloot op 6 april jl. dat dit onterecht was. Desondanks gaat LNH door met bekeuren.

De rechter stelde dat de duinwachters van LNH niet bevoegd zijn om op de verharde paden te bekeuren, omdat ze buiten het beschermde natuurgebied vallen en LNH slechts bevoegdheid heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Sinds de uitspraak zijn toch weer mensen bekeurd. Volgens Lub Nieuwenuis van Blaffend Protest lijkt het erop dat LNH “geen zaken heeft met de rechter”.

In een discussie in de duinen bij Fort Kijkduin, tussen de beheerder van LNH, Do van Dijck, en de voorzitter van Blaffend Protest, Lub Nieuwenhuis, werden de standpunten donderdag over en weer duidelijk gemaakt. Dat gebeurde onder leiding van presentator Bas Westerweel. Volgens Nieuwenhuis heeft de rechter de regels duidelijk gemaakt en hoeft er dus geen conflict meer te zijn. Van Dijck bevestigde dat LNH ondanks de uitspraak van de rechter toch denkt bevoegd te zijn en daarom doorgaat met bekeuren.

Natura 2000
De opnamen stonden verder in het teken van Natura 2000 en de aanscherping van de regelgeving die daarvan het gevolg is. Dat betekent voor het duingebied overigens niet heel veel. De aanwijzing blijft gebaseerd op de beschikking waarmee het duingebied is aangewezen tot beschermd natuurmonument. Hooguit zijn de regels voor het verkrijgen van vergunningen strenger en zal er binnen drie jaar een beheersplan worden gemaakt, waarin onder meer wordt opgenomen wat de regels voor het beheer zijn.

LNH stelt dat Natura 2000 verregaande consequenties heeft ten aanzien van het beheer. Op het Hengstepad werd voor de camera’s opnieuw uitgebreid gesproken over het behouden van dat losloopgebied, wat LNH volgens Blaffend Protest steeds weer ter discussie wil stellen. Een dertigtal hondenbezitters was met de honden aanwezig om de argumenten van Blaffend Protest kracht bij te zetten. De gemaakte opnamen worden vrijdag 26 juni 2009 om 19.55 uur uitgezonden via Nederland 2.