Natura 2000 – vervolg

Beroep tegen beheerplan Natura 2000 Duinen

In januari 2018 is het Beheerplan Natura 2000, Duinen van Den Helder tot Callantsoog door de Provincie vastgesteld.
Blaffend Protest heeft daar op 8 mei beroep tegen ingesteld bij de rechtbank Noord Holland.

Het Beheerplan rechtvaardigt het werk van de beheerder, de Stichting Landschap Noord Holland in het duingebied.
Ze hoeven dus geen vergunningen meer aan te vragen en de mogelijkheid van burgers om daar dan iets tegen te kunnen doen verdwijnt.
Het beheerplan geeft aan dat de habitattypes die zijn gedefinieerd moeten worden gehandhaafd. Omdat het habitattype “grijze duinen” overheerst betekent dat het kaal houden van de duinen. Exoten, zoals de rimpelroos, moeten worden verwijderd, zo nodig met gif.
Het kaal houden betekent dat veel broedgelegenheid en voedselbronnen voor vogels verdwijnen. Het is ook in strijd met de klimaatdoelstelling van Parijs want die vraagt juist om veel groen om afvalstoffen in de lucht op te nemen.

Een bedreigde vogel, de Tapuit, is het symbool van het Beheerplan. Die is sterk in aantal teruggelopen. LNH wijt dat aan de recreatie, maar in werkelijkheid is het beleid van LNH de oorzaak. Het hangt nauw samen met het terug lopen van het aantal konijnen in de duinen door toedoen van LNH.
Veel heil wordt door LNH verwacht van het kunstmatig aanbrengen van verstuivingen. Men vindt dat natuurlijk. Nu is de duinenrij in eerste instantie een bescherming tegen de zee en is veel energie gestoken in het vasthouden van het zand (o.a. door de rimpelroos).
De werkzaamheden kunnen dus averechts werken op de veiligheid. Daar is niet naar gekeken door de samenstellers.
LNH heeft grote invloed gehad op het samenstellen van het Beheerplan. Zo hebben ze gezorgd dat ze nog jaren gesubsidieerd werk hebben.
Het belang van LNH ligt dus meer in het bedrijfsbelang dan in belang van de natuur. Ondertussen zijn de mensen die zo van hun duinen houden beperkt in hun vrijheid en worden zo nu en dan bekeurd omdat ze regels overtreden die ten onrechte door LNH zijn opgesteld. Een heel verschil met de toestand van voor 2004 toen de natuurliefhebbers nog de hoeders waren van het duingebied.
Door het beroep wil Blaffend Protest proberen de menselijke maat terug te brengen.

LN 28 mei 2018