Natura 2000

De Werkgroep Blaffend protest heeft op 9 mei een zienswijze ingediend t.a.v. het Natura 2000 Beheerplan voor de Duinen van Den Helder tot Callantsoog dat door het College van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

De Kernpunten zijn de volgende:

1. Blaffend Protest is willens en wetens ( mailwisseling ) en is strijd met de wet niet betrokken bij het Beheerplan.

2. Aankondiging dat zienswijze Blaffend Protest m.b.t. de Groenagenda Provincie zou worden ingebracht bij Beheerplan is niet uitgevoerd. (De Provincie vond het blijkbaar niet nodig om die zienswijze te beantwoorden)

3. Beheerplan sanctioneert alle werkzaamheden van LNH in duingebied zonder vergunning. (inclusief gebruik gif)

4. Beheerplan opgesteld volledig naar belang LNH om te blijven bestaan.

5. Beheerplan maakt van natuur een tuin van LNH. Duingebied is dan per definitie geen natuur meer.
In het Beheerplan wordt het natuurschoon opgeofferd aan de bureaucratische aanpak van de habitattypes. Alles wat daar niet in past moet weg.

6. Verhaal over Stikstofdepositie deugt natuurkundig niet. Lijkt herhaling hype zure regen.

7. Maatregelen Beheerplan niet onderbouwd. (blijkbaar adviezen LNH)

8. Beheerplan is zoveelste keer dat deel natuur aan burgers afhandig wordt gemaakt. (vorige keren onbehoorlijk handelen Wethouders en Provincie)

9. Beheerplan lost probleem Tapuiten niet op. Het probleem ligt bij beheer LNH. Toen Botgat en Falga nog als schietterrein fungeerden waren er meer Tapuiten en konijnen.

10. Provincie heeft onjuist voorstelling van zaken gegeven t.a.v. procedure.

De zienswijze is zeer uitvoerig om de Provincie te dwingen om te reageren.
Indien niet op de bezwaren wordt ingegaan zal beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Met hartelijke groeten,

Lub Nieuwenhuis
Voorzitter