U kunt ons steunen!

De Vereniging bestaat uit mensen die allemaal gemotiveerd zijn door de wens dat ze plezierige wandelingen willen maken met hun hond, die daarbij ook z’n energie kwijt moet kunnen en die het naar de zin moet hebben.

Ze willen daarbij niet worden gestoord door personen, al dan niet in uniform, die vertellen dat het niet mag wat ze doen, terwijl ze zich van geen kwaad bewust zijn.
Ze worden boos als ze dan nog een bekeuring krijgen ook.
Ze willen wel uit zichzelf zorgen dat ze geen overlast veroorzaken.

U kunt de Vereniging steunen als U die motivatie ook heeft. U kunt dat doen door mee te doen aan evenementen die onze doelstellingen ondersteunen, zoals de aanwezigheid bij zittingen van de gemeenteraad of andere uitingen van de Vereniging.
U kunt ook ingezonden brieven sturen naar de krant of door het gesproken woord Uw steun betuigen.

De activiteiten van de Vereniging brengen kosten met zich mee. Uw steun is het meest effectief als U lid wordt van de Vereniging of een donatie overmaakt.

Lid worden

U kunt lid worden van de Vereniging door aanmelding via e-mail: leden@blaffendprotest.eu.

Het lidmaatschap kost € 5,- per jaar per persoon of gezin. Donaties zijn uiteraard ook welkom.

Uw donatie of contributie kan worden gestort op gironummer NL65 INGB000 1290308 t.n.v. Werkgroep Blaffend Protest te Den Helder onder vermelding van “donatie” of “contributie”.

Op de website vindt u regelmatig informatie over de actualiteit.